Επιστημονικό Συμπόσιο Δήμου Λευκονοίκου "Από την αρχαιότητα έως σήμερα", Νέα

28-29 Μαίου 2022 στο Οινοποιείο ” Οίνου Γη” Συνέδριο ” Μικρασία και Κύπρος”. Ευχαριστίες από καρδιάς στην Οργανωτική Επιτροπή, την Ιλιάνα Κουλαφέτη και τη Μαρία Χριστοδούλου, κυρίως, όμως, στον Μαικήνα των Ιστορικών Σπουδών, κ. Χριστόδουλο Βασιλειάδη, για την αβραμιαία φιλοξενία και την αγάπη του!
Ήταν ένα πολύ φορτισμένο Συνέδριο.


  • Κοινοποιήστε: