Γυμνάσιο Λευκονοίκου, Φωτογραφίες

Ζήνα Λυσάνδρου-Παναγίδη

20 Νοεμβρίου 2016

«Εικόνες από τη σημερινή συνεστίαση των Αποφοίτων και Μαθητών του κατεχόμενου Γυμνασίου Λευκονοίκου».


  • Κοινοποιήστε: