Φωτογραφίες

Τα υφαντά μας τα λευκονοικιάτικα!
Η προίκα μας.
Ο πλούτος μας.
Ο πολιτισμός μας!
Οι ρίζες μας!
Ο εαυτός μας!
Η κληρονομιά μας στα παιδιά και τα εγγόνια μας!
Διά χειρός της μ. Μαρίας Χατζησυμεού, κόρης του Άγιου!


  • Κοινοποιήστε: