Φωτογραφίες

Ζήνα Λυσάνδρου-Παναγίδη

19 Αυγούστου 2021

“Θησαυροί του Λευκονοίκου που διέσωσαν οι χρυσοχέρες κυρίες του. Υποκλίνομαι. Η ειδοποιός διαφορά. Ο πολιτισμός μας. Το καύχημα και η απαντοχή μας!”

 

 


  • Κοινοποιήστε: