Ανακοινώσεις

1  Δεκεμβρίου 2020

 

 ΒΡΑΒΕΥΣΗ  ΑΡΙΣΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2019 – 2020

 

Λόγω των συνθηκών που έχουν δημιουργηθεί με την εξάπλωση του COVID-19,  η  Σχολική Εφορεία Λευκονοίκου  ΔΕΝ θα διοργανώσει την καθιερωμένη εκδήλωση βράβευσης των άριστων μαθητών και μαθητριών στην οποία γίνεται και  η  απονομή των υποτροφιών από τα Φιλανθρωπικά  Ιδρύματα Ελένης Θ. Σαββίδου και Κυριακής Θούπα.

 

Παρ’ όλα αυτά, η Σχολική Εφορεία Λευκονοίκου θα προχωρήσει στη βράβευση των άριστων μαθητών και μαθητριών,  αποφοίτων Δημοσίων και Ιδιωτικών Λυκείων και Τεχνικών Σχολών,   των οποίων   τουλάχιστον ο ένας γονέας   είναι εγγεγραμμένος στον εκλογικό κατάλογο Λευκονοίκου.  Οι μαθητές/-τριες,    οι οποίοι/-ες έχουν αριστεύσει κατά  τη σχολική χρονιά 2019–2020,  καλούνται να στείλουν αντίγραφο του Απολυτηρίου τους μαζί με το συμπληρωμένο έντυπο  στο φαξ 22462952, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 11 Δεκεμβρίου 2020, και ώρα 13:00.   Για επιβεβαίωση της παραλαβής του φαξ, παρακαλώ να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 22462951.    Τονίζεται ότι έντυπα τα οποία δεν είναι πλήρως και ορθώς συμπληρωμένα και δεν συνοδεύονται με αντίγραφο του Απολυτηρίου, δεν θα εξετάζονται.  Έντυπα τα οποία θα σταλούν εκπρόθεσμα δεν θα γίνονται δεκτά.   Η Σχολική Εφορεία θα καταβάλει το χρηματικό ποσόν της βράβευσης στους προσωπικούς λογαριασμούς των αιτητών/-τριών.    Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την Πρόεδρο της Σχολικής Εφορείας,  κ. Χριστίνα Παπασολομώντος στο τηλέφωνο 99369281.

 

Χριστίνα Παπασολομώντος

Πρόεδρος

Δείτε την αίτηση εδώ.


  • Κοινοποιήστε: