Ανακοινώσεις

Λόγω των συνθηκών που έχουν δημιουργηθεί με την εξάπλωση του COVID-19, η Σχολική Εφορεία Λευκονοίκου ΔΕΝ θα διοργανώσει την καθιερωμένη εκδήλωση βράβευσης των άριστων μαθητών και μαθητριών στην οποία γίνεται και η απονομή των υποτροφιών από τα Φιλανθρωπικά Ιδρύματα Ελένης Θ. Σαββίδου και Κυριακής Θούπα.

Παρ’ όλα αυτά, η Σχολική Εφορεία Λευκονοίκου θα προχωρήσει στην βράβευση των άριστων μαθητών και μαθητριών, αποφοίτων Δημοσίων και Ιδιωτικών Λυκείων και Τεχνικών Σχολών, των οποίων τουλάχιστο ο ένας γονέας είναι εγγεγραμμένος στον εκλογικό κατάλογο Λευκονοίκου.

Οι μαθητές/τριες, οι οποίοι/ες έχουν αριστεύσει κατά τη σχολική χρονιά 2020–2021, καλούνται να στείλουν αντίγραφο του Απολυτηρίου τους μαζί με το συμπληρωμένο έντυπο στο lefkoniko@cytanet.com.cy , το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου 2021, ώρα 13:00.

Για επιβεβαίωση της παραλαβής, παρακαλώ να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 22462951. Τονίζεται ότι έντυπα τα οποία δεν είναι πλήρως και ορθώς συμπληρωμένα και δεν συνοδεύονται με αντίγραφο του Απολυτηρίου δεν θα εξετάζονται.

Έντυπα τα οποία θα σταλούν εκπρόθεσμα δεν θα γίνονται δεκτά. Η Σχολική Εφορεία θα καταβάλει το χρηματικό ποσό της βράβευσης στους προσωπικούς λογαριασμούς των αιτητών/ριών.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την Πρόεδρο της Σχολικής Εφορείας κ. Χριστίνα Παπασολομώντος στο τηλέφωνο 99369281.

 

ΕΝΤΥΠΟ

 

Χριστίνα Παπασολομώντος
Πρόεδρος


  • Κοινοποιήστε: