Ιστορία

Οι πατεράδες και οι μανάδες μας, είτε ήταν στη Δεξιά είτε ήταν στην Αριστερά, για πρώτη φορά στην Ιστορία της Κύπρου, κλήθηκαν να καθορίσουν το μέλλον της. Καθολικά υπέγραψαν το: ΑΞΙΟΥΜΕΝ ΤΗΝ ΕΝΩΣΙΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

Οι εγγραφέντες στους καταλόγους ως δικαιούμενοι να υπογράψουν το Ενωτικό Δημοψήφισμα Έλληνες Κύπριοι ανέρχονταν σε 224.747. Από αυτούς υπέγραψαν οι 215.108, δηλαδή ποσοστό 95,71%. Όπως τόνιζε η Συνοδική Εγκύκλιος «εάν δε ληφθεί υπ’ όψει ότι η Κυβέρνησις απηγόρευσε ρητώς εις τους υπαλλήλους να υπογράψωσι, τότε ευλόγως καταλήγομεν εις το συμπέρασμα ότι σύμπας ο Ελληνικός Κυπριακός λαός διετράνωσε κατά τον πλέον κατηγορηματικόν τρόπον την αξίωσίν του δια την Ένωσιν μετά της Μητρός Ελλάδος».

Η Μεγάλη Βρετανία και η Αποικιακή Κυβέρνηση της Κύπρου δημόσια δεν μπόρεσαν να αμφισβητήσουν το αποτέλεσμα του Ενωτικού Δημοψηφίσματος. Το αποτέλεσμα ήταν πράγματι η γνήσια και ανόθευτη θέληση του Κυπριακού Ελληνισμού, την οποία μπορεί οι Βρετανοί να μην αποδέχονταν αλλά δεν μπορούσαν να αμφισβητήσουν.


  • Κοινοποιήστε: