Ανακοινώσεις, Νέα

Το Ίδρυμα  της Ελένης Θ. Σαββίδου ανακοινώνει ότι θα δέχεται αιτήσεις για διεκδίκηση Υποτροφιών και Βοηθημάτων. Τα έντυπα των αιτήσεων μπορούν να παραλαμβάνονται, είτε από τον Δήμο Λευκονοίκου, οδός Κυρηνείας 91, Τ.Τ 2113, Πλατύ Αγλαντζιάς είτε από την Ιστοσελίδα μας. Οι αιτήσεις θα στέλνονται, είτε ταχυδρομικώς στην οδό Βασιλικού 12, Τ.Τ 2060 Στρόβολος  είτε στο Φαξ: 22462952.  Για περισσότερες πληροφορίες στον κ. Μιχαλάκη Παπαρίδη τηλέφωνο 99631737.

ΙΔΡΥΜΑ ΕΛΕΝΗΣ Θ. ΣΑΒΒΙΔΟΥ

Κατεβάστε την αίτηση εδώ

Αίτηση για υποτροφία – Ιδρυμα Ελένης Σαββίδου


  • Κοινοποιήστε: