Νέα

Της κ. Ζήνας Λυσάνδρου Παναγίδη

“Ο καλός μας φίλος που ήρθε από τη Μονή Βατοπαιδίου μάς έφερε ως δώρο ένα αντιμήνσιο για να το έχουμε, όταν με το καλό και με τη βοήθεια των Αγίων μας θα λειτουργήσουμε μια εκκλησία μας. Εμείς ξέρουμε να περιμένουμε”.

“Το αντιμήνσιο είναι άμεσα συνδεδεμένο με την τέλεση της Θείας Ευχαριστίας”.


  • Κοινοποιήστε: