Νέα

Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών η 26η Σεπτεμβρίου
Στην Ευρώπη, σήμερα μιλάμε περίπου 200 γλώσσες και διαλέκτους.
Μπορεί η πιο διαδεδομένη γλώσσα μεταξύ των Ευρωπαίων να είναι η Aγγλική, παραμένει όμως σημαντική γλώσσα η Ελληνική η οποία έχει γονιμοποιήσει με έναν ασυνήθιστα μεγάλο αριθμό σημαντικών λέξεων τις περισσότερες σύγχρονες γλώσσες. Έχουμε την αγαθή τύχη να είναι η γλώσσα μας μεσω αυτής να επικοινωνούμε να συνδεόμαστε και συμμετέχουμε στον κόσμο με μια γλώσσα που «…δεν αποτελεί μόνο μέσο πρόσβασης στα κείμενα αλλά η ποιότητά της διαμόρφωσε την ποιότητα των κειμένων …»
Ὅπως ἡ μέλισσα γύρω ἀπ’ ἕνα ἄγριο
λουλούδι, ὅμοια κ’ ἐγώ. Τριγυρίζω
διαρκῶς γύρω ἀπ’ τη λέξη.
Εὐχαριστῶ τίς μακριές σειρές
τῶν προγόνων, που δούλεψαν τή φωνή,
τήν τεμαχίσαν σέ κρίκους, τήν κάμαν
νοήματα, τή σφυρηλάτησαν ὅπως
τό χρυσάφι οἱ μεταλλουργοί κ’ ἔγινε
Ὅμηροι, Αἰσχύλοι, Εὐαγγέλια
κι ἄλλα κοσμήματα.
Μέ τό νῆμα
τῶν λέξεων, αὐτόν τό χρυσό
τοῦ χρυσοῦ, πού βγαίνει ἀπ’ τά βάθη
τῆς καρδιᾶς μου, συνδέομαι, συμμετέχω
στόν κόσμο.
Σκεφτεῖτε:
Εἶπα καί ἔγραψα, «Ἀγαπῶ».
Ὁ Ἀγρός τῶν λέξεων-Νικηφόρος Βρεττάκος
:Antonio Canova (Italian 1757- 1822)
Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τη φωτογραφία.
πηγή:Μαρία Αντωνάκου 26 Σεπτεμβρίου 2016

  • Κοινοποιήστε: