Φωτογραφίες

Ζήνα Λυσάνδρου-Παναγίδη

29 Αυγούστου 2021

“Το πρότυπό μας! Αιώνια ευγνώμονες για όσα μας πρόσφερε!”.

Ζήνα Λυσάνδρου-Παναγίδη

29 Αυγούστου 2016

“Φωτογραφία με την εκλεκτή πνευματική ταγό και καταξιωμένη εκπαιδευτικό, κ. Κυριακή Παρασκευά, πρεσβυτέρα, το πρότυπό μου και στην εκπαίδευση και στη ζωή, στην παρουσίαση του βιβλίου μου “Τα βιβλία που αγάπησα”, όπου με τίμησε με την αγάπη της και τα όμορφα λόγια της για μένα και το βιβλίο μου”.


  • Κοινοποιήστε: