Αδελφοποιημένοι και άλλοι Δήμοι, Νέα, Φωτογραφίες

Ζήνα Λυσάνδρου-Παναγίδη
26 Ιουλίου 2021
“Μετά το πέρας του Τρισαγίου και της κατάθεσης στεφάνων στον Τύμβο, κατέθεσα στεφάνι εκ μέρους του αδελφού Δήμου Δυτικής Λέσβου και του φίλου Δημάρχου, κ. Ταξιάρχη Βέρρου,
στον τάφο ενός ήρωά μας, του συμμαθητή μου Έκτορα Γιαννάτζη, στην παρουσία της αδελφής του κ. Χριστίνας Χριστοφόρου και του γαμπρού του κ. Χρήστου Χριστοφόρου.
Το στεφάνι προοριζόταν για τον ήρωα από τον Δήμο Δυτικής Λέσβου, Γεώργιο Ζερβομανώλη, του οποίου δεν βρέθηκε κενοτάφιο. Αύριο κιόλας θα φροντίσω μέσω του ΓΕΕΦ να ετοιμαστεί κενοτάφιο και για τον ήρωα του αδελφού Δήμου.
Ταυτόχρονα, σε κάθε τάφο και κενοτάφιο των παιδιών μας αφήσαμε και κλαδιά δάφνης και τριαντάφυλλα”.
“Αθάνατοι ήρωές μας!”

  • Κοινοποιήστε: