Φωτογραφίες

Η καρρέττα που δώρισε στο Μουσείο Λαΐκής Τέχνης, στην Παλιά Αρχιεπισκοπή, στη Λευκωσία, απέναντι από το Παγκύπριο Γυμνάσιο, ο Παναγής Ζαρβός από το Λευκόνοικο, στη μνήμη του γιου του Αναστάση Ζαρβού, που έπεσε πρώτος στις μάχες της Τηλλυρίας το 1964. Σήμερα, υπάρχει καρτέλλα που πληροφορεί όλους τους επισκέπτες για τον δωρητή.


  • Κοινοποιήστε: