Ιστορία

Αύριο Κυριακή, 8 Μαρτίου 2015, κηδεύουμε τον καθηγητή των Μαθηματικών μας, Ήρωα Σωτήρη Μιχαήλ, από την Αγκαστίνα στις 12.30 μ.μ. από τον ιερό ναό του Αγίου Παντελεήμονα στη Μακεδονίτισσα, που, ενώ μπορούσε να διαφύγει, έμεινε στο πεδίο της τιμής “σαν τιμή και σαν χρέος για τους άλλους, πιο πέρα από τις ανάγκες του”. Έμεινε για τους μαθητές του και θυσιάστηκε. Άξιος της πατρίδας!


  • Κοινοποιήστε: