Τεθνεώτες-Επικήδειοι

Κηδεία Νίκης Παπαλεοντίου-Φιλίππου, 79 ετών, κουνιάδας Μιχαλάκη Τακούση, από το Λευκόνοικο.


  • Κοινοποιήστε: