Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση

Ο Οργανισμός Letshelp, μέσα στο πλαίσιο οικονομικής βοήθειας φοιτητών, στηρίζει και φέτος τον Δήμο Λευκόνοικου, με μία (1) χορηγία, ύψους χιλίων (1000) ευρώ, σε προπτυχιακό φοιτητή με καταγωγή από το Λευκόνοικο, εις μνήμην του Κυριάκου και Παναγιώτας Πίττα, από το Λευκόνοικο, γονέων του Ιδρυτή του Οργανισμού. Προς ενημέρωσή σας, για τα κοινωνικοοικονομικά κριτήρια, όπως και για την αίτηση, αποταθείτε στην ιστοσελίδα του Οργανισμού www.letshelp.eu. Παρακαλώ όπως οι ενδιαφερόμενοι αποστείλουν τις αιτήσεις τους μέχρι τις 08/03/2


  • Κοινοποιήστε: