Ανακοινώσεις

Με την Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνης, κ. Μαρία Λιονή, η οποία, όπως και όλος ο κόσμος στο Ρέθυμνο, ξέρει το Λευκόνοικο από τα ξενοδοχεία του μ. Πανίκκου Χατζηκακού, του πρωτεργάτη της τουριστικής άνθησης στο Ρέθυμνο!


  • Κοινοποιήστε: