Ανακοινώσεις, Νέα

Πρόγραμμα Ημερίδας
7 Νοεμβρίου 2019, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Αίθουσα UNESCΟ

12:00 – 12:15 Ένωση Δήμων Κύπρου
Ζήνα Λυσάνδρου Παναγίδη – Δήμαρχος Λευκονοίκου και Πρόεδρος επιτροπής
ισότητας
Ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης στην προώθηση προγραμμάτων
φροντίδας εξαρτώμενων ατόμων. Παραδείγματα από προγράμματα που
υλοποιούνται σε δήμους.


  • Κοινοποιήστε: