Ήρωες, Φωτογραφίες

“Οι τρεις ήρωες του Δήμου μας που έπεσαν πολεμώντας τις πρώτες μέρες της εισβολής και τάφηκαν στο κοιμητήριό μας: Γεώργιος Παπασολομώντος, Δημήτρης Βρακάς, Σταύρος Καμιντζής.
Αιωνία η μνήμη τους και αγήρατος η δόξα τους”.

“Έξω από το Μουσείο των ηρώων μας στο στρατόπεδο του Πυροβολικού στον Δελίκηπο με τον μαθητή μου, Μιχάλη Μιχαήλ, γιο του ήρωα Μαθηματικού μας, Σωτήρη Μιχαήλ”.


  • Κοινοποιήστε: