Ανακοινώσεις

Το Ίδρυμα «Κυριακής Θούπα», ανακοινώνει ότι γίνονται δεκτές αιτήσεις για παραχώρηση περιορισμένου αριθμού οικονομικών βοηθημάτων για σπουδές για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, σε φοιτητές οι οποίοι οι ίδιοι ή τουλάχιστον ένας από τους δύο γονείς τους κατάγεται από το Λευκόνοικο και είναι εγγεγραμμένος στον εκλογικό κατάλογο Λευκονοίκου.

 

Μπορείτε να κατεβάσετε το έντυπο της αίτησης εδώ:

 

Αίτηση για διεκδίκηση υποτροφίας – Ίδρυμα Κυριακής Θούπα

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και αποστείλουν την αίτηση σε έντυπη μορφή σε κλειστό φάκελο μαζί με τα απαραίτητα πιστοποιητικά και να την αποστείλουν στη διεύθυνση:

Ίδρυμα Κυριακής Θούπα

Δημαρχείο Λευκονοίκου

Λεωφόρος Κυρηνείας 91,

2113 Αγλαντζιά, Λευκωσία.

Τελευταία ημερομηνία παραλαβής των αιτήσεων είναι η Τρίτη, 31 Οκτωβρίου 2023.

Τονίζεται ότι εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα γίνονται αποδεκτές.                                                                                                                                                                                                                                 Αιτήσεις, οι οποίες δεν είναι πλήρως συμπληρωμένες, δεν είναι υπογεγραμμένες από τον αιτητή/τρια ή δεν συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα αποδεικτικά, θα απορρίπτονται και δεν θα εξετάζονται.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Ταμία του Ιδρύματος Κυριακής Θούπα,

κ. Ιάκωβο Ιακώβου, τηλ. 99614590

Τετάρτη και Παρασκευή, 16:00-18:00.

 


  • Κοινοποιήστε: