Λευκονοικιάτες/-ισσες, Φωτογραφίες

Ο Μιχάλης, άλλος Σιαλής Χοίρα και η Παρασκευού Κάτση Χοίρα. Η φωτογραφία είναι από το 1920.


  • Κοινοποιήστε: