Αδελφοποιημένοι Δήμοι, Επισκέψεις-Συναντήσεις, Φωτογραφίες

Σήμερα μαζί με φίλους από τους Δήμους Νέας Ιωνίας και Μυτιλήνης στο γραφείο της Δημάρχου στο Δημαρχείο. Ζεστές διπλοπισιήδες από τη Δήμαρχο για τους καλούς μας φίλους.


  • Κοινοποιήστε: