Ιστορία, Νέα

Το Γυναικοπάζαρο, “γεναικοπάζαρον” της Λευκωσίας, έχει τις ρίζες του από την Τουρκοκρατία. Σ’ αυτό πουλούσαν έργα υφαντικής από τη Λευκωσία και από πολλά χωριά της Κύπρου.

Γινόταν κάθε Παρασκευή για να έρχονται και Τούρκισσες. Πλήθος γυναικών κατέκλυε το παζάρι για να αγοράσουν τα υφαντά για το σπίτι αλλά και τα προικιά τους. Οι άνδρες για νύφη. Κράτησε νομίζω μέχρι το 1969.

ΣΧΕΔΙΑ Τ. ΚΑΝΘΟΥ

πηγή:Socrates Antoniades


  • Κοινοποιήστε: