Φωτογραφίες

Το ξενοδοχείο MARGARITA στην Αμμόχωστο. Μόλις τελείωσε το 1974. Ανήκει στην κ. Μαργαρίτα Οικονομίδη, σύζυγο του μ. γιατρού Βάσου Οικονομίδη και κόρη του μ.του Πήτρου, Δημήτρη Ιγνατίου, ο οποίος είχε τους Αλευρόμυλους στο Λευκόνοικο.


  • Κοινοποιήστε: